5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 163/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение № 1199/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемите С.А. и Б.Д. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 164/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение № 1197/2019 г. на СНС, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия С.Ж. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 165/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частен протест

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, отмени протоколно определение № 1196/2019 г. на СНС, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Ц.К. от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“, в размер на 5 000 лв., като уважи искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия К.от „гаранция в пари“ в „задържане под стража“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 166/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частен протест

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение № 1201/2019 г. на СНС, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия И.П. от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“ в размер на 5 000 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 167/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение № 1198/2019 г. на СНС, с което са оставени без уважение исканията за изменение на мерките за неотклонение на обвиняемия В.В. от “домашен арест“ в по-лека такава и обвиняемия Й.Ч. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.