5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 150/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, прекрати въззивното производство по внчд № 150/2019 г. по описа на АСНС, поради липса на предмет.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 160/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 от НПК по частен протест на прокуратурата

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав,потвърдипротоколно определение по нчд № 1219/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемите Е.А. и К.С., е взета мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 3 000 лв. спрямо обвиняемия Г.Ч. и не са взети мерки за неотклонение спрямо обвиняемите Н.Н.  и Н. У.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 158/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативен специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 1148/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия И.А. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 161/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 от НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативен специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 1045/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Л.Д. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 159/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 от НПК по частен протест

Апелативен специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, измени протоколно определение по нчд № 1200/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия В.А. от „задържане под стража“ в „домашен арест, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия А. от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“ в размер на 500 000 лв.

Мнозинството на съдебния състав намира, че обоснованото предположение не е разколебано и продължава да има опасност от извършване на престъпление, която предвид седем месечното задържане на обвиняемия, значително е намаляла, затова въззивният съд е изменил мярката за неотклонение в парична гаранция в размер на 500 000 лв. При определяне размера на гаранцията, съдът съобрази имотното състояние на обвиняемия и факта, че в обитаваната от него стая, е открита и иззета значителна парична сума – 234 060 лв.

Определението е подписано с особено мнение от съдия Росенова.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 151/2019 г. образувано по реда на чл.69 от НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативен специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение № 1079/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е отстранен обвиняемия Д.В. от заеманата от него длъжност.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.