4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 138/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд № 1068/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Л.Б. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия Б. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 5 000 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 139/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 1050/2019 г.на Специализирания наказателен съд,с което е оставено без уважение искането на обвиняемите М.Д. и С.П. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 140/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите

Апелативен специализиран наказателен съд II-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 1058/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемите К.З., Н.К., И.С., В.Т. и В.Ш. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е подписано с особено мнение от съдия Росенова.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.