3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 132/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 1012/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Д.Д. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 131/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на прокуратурата

Апелативният специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав,отменипротоколно определение по нчд № 1041/2019 г. на Специализирания наказателен съд, скоето е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия М.С. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 5 000 лв., като остави без уважение молбата на обвиняемия С. за изменение на мярката за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 133/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на прокуратурата

Апелативен специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд № 1013/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което са изменени мерките за неотклонение на обвиняемите М.С. „гаранция в пари“ в размер на 500 000 лв. и И.Д. „гаранция в пари“ в размер на 50 000 лв., като вместо това остави без уважение молбите на обвиняемите С. и Д. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 134/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на прокуратурата

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 1040/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия П.П. от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на 5 000 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.