3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 127/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 1044/2019 г. на Специализирания наказателен съд с което е оставено без уважение искането на обвиняемите Р.М. и Д.Б. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 116/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, прекрати въззивното производство по внчд № 116/2019 г. по описа на АСНС, тъй като по ДП-45/2016 г. по описа на ГДБОП е внесен обвинителен акт в Специализирания наказателен съд.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.