1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 123/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд № 931/2019 г. на Специализирания наказателен съд, в частта в която са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите М. П. и С. С., като вместо това взе мярка за неотклонение „домашен арест“ по отношение на обвиняемия П. и мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 7 000 лева по отношение на обвиняемата С.

Определението на СНС е потвърдено в частта, в която е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия Т. Т.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 124/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд № 936/2019 г. на Специализирания наказателен съд в частта, в която по отношение на обвиняемите П. И, Т. М., И. Л. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ и вместо това взе мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5 000 лв. спрямо обвиняемия И., мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо обвиняемия М. и мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 2 000 спрямо обвиняемия Л.

Съдът потвърди определението на СНС в останалата част, в която на обвиняемия Д. Д. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.