2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 116/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба

Отложено за 21.03.2019 г. от 14:00 часа.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 119/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд 926/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта в която е взета на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия А.Н., като остава без уважение искането на СП за определяне на мярка за неотклонение на този обвиняем и потвърди определението в останалата част, в която са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Д.Р. и Г. Г.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 120/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частен протест

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд 927/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта в която е оставено без уважение искането на СП за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Г.Д., Н.К. и Ф.К., като вместо това взема мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите Д., Н. К. и Ф. К. и потвърди определението в останалата част, в която са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите К.Б., С.П., Д. К., Ж.К., М. Радославов и Г.К.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.