4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 113/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, изменипротоколно определение по нчд № 757/2019 г. на Специализирания наказателен съд, в частта в която е взета мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 10 000 лв. по отношение на обвиняемия М.Х., като намали размера на определената „гаранция в пари“ в размер на 5000 лв. и потвърди частта, в която е определена мярка за неотклонение „гаранция в пари“ по отношение на обвиняемия П. Г. в размер на 10 000 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.