1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 101/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 840/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд,с което са взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо на обвиняемия И.М.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 102/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативен специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 719/2019 г. по описа на Специализиран наказателен съд, с което е оставено без уважение искането изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия П.Г. от „задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 103/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 798/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд,с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо на обвиняемите Г.Я., Б.Я., Л.Я. и Е.Я.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 104/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативен специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 741/2019 г. по описа на Специализиран наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Л.Л. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 105/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативен специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 796/2019 г. по описа на Специализиран наказателен съд, с което е оставено без уважение искането изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Б.Х. от „задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 106/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативен специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 788/2019 г. по описа на Специализиран наказателен съд, с което е оставено без уважение искането изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Р.Р. от „задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.