4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 99/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 761/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите А.А. и Е.М.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 96/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 710/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемите Е.К. и Р.К. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.