4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 92/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частен протест

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 723/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „домашен арест“ спрямо на обвиняемите У.Ш. и Р.Ш. и е оставено без уважение искането от прокуратурата за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите У.Ш., П.Н., Ю.К., Р.Ш., М.В. и В.П.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 96/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемите

Отложено за 05.03.2019 г. - вторник от 14:00 часа.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 94/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемата

Апелативният специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 720/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемата М.М. от „задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 95/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд № 721/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което изменена мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в „домашен арест“, като уважи искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия К.Т. от „домашен арест“ в „задържане под стража“.

Определението е подписано с особено мнение от съдията-докладчик.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 97/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 595/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия И.Б. от „домашен арест“ в „парична гаранция“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 84/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частен протест

Апелативен специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 681/2019 г. по описа на Специализиран наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемите А.К. и Д.Д. и остави без уважение искането на прокуратурата за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия А.Г. от „домашен арест“ в „задържане под стража“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 86/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативен специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 656/2019 г. по описа на Специализиран наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия А.Д. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.