3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 86/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Отложено за 28.02.2019 г. от 14:00 часа.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 87/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав,потвърди протоколно определение по нчд № 655/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Я. М. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 88/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемите

Апелативен специализиран наказателен съд V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 704/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд в частта, в която е оставено без уважение искането на обвиняемите Г. Г. и З. Б. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива, и отмени определението, в частта касаеща определената на обвиняемия М. А. мярка за неотклонение „задържане под стража“, като вместо това взе на обвиняемия М. А. мярка за неотклонение „гаранция“ в размер на 100 000 лв., вносима в 10-дневен срок.

Във връзка с индивидуалните опасности въззивният съд прецени, че по отношение на обвиняемите Г. и Б. тя е с много по-висок интензитет от тази на обвиняемия А., с оглед тежестта и моралната укоримост на обвиненията за две отделни деяния, обединени в продължавана престъпна дейност по чл. 253 ал. 5 НК, както и с оглед изключително високия размер прехвърлените чрез финансови операции суми, които за Г., съобразно обвинението са 888 219,60 лв., а за Б. –16 850 000 лв.

За обвиняемия М. А., съдът като взе предвид, че същият е обвинен за едно деяние с предмет получено имущество в размер на 50 000 евро и конкретните условия на получаването му, намира, че в случая пропорционалната мярка за неотклонение, не следва да ограничава правото на свободно придвижване на лицето и че целите на чл. 57 от НПК могат успешно да се постигнат и с по-лека мярка за неотклонение, а именно „гаранция“ в размер на 100 000 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 80/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест

Апелативен специализиран наказателен съд V-ти въззивен състав, отменипротоколно определение по нчд 4311/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия В.К., като вместо това остави без уважението искането на обвиняемия К. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.