3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 81/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд № 594/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта, в която е отказано изменението на мярката за неотклонение на обвиняемия Е.Г. от „домашен арест“ в по-лека, като вместо това, измени мярката за неотклонение на обвиняемия Г. от „домашен арест“ в „гаранция“ в пари в размер на 5000 лв. и потвърди определението на СНС, в частта, с която е отказано изменението на мярката за неотклонение на обвиняемия И.П. от „задържане под стража“ в по-лека.

Определението е подписано с особено мнение от председателя на съдебния състав.

Определението не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 83/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав,потвърди протоколно определение по нчд № 682/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Д.Ж. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 84/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частен протест

Отложено за 28.02.2019 г. - четвъртък от 14:00 часа за изготвяне на съдебномедицинска експертиза.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 80/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест

Отложено за 26.02.2019 г. - вторник от 14:00 часа.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 79/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 671/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд,с което е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия С.П.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.