3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 55/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, отменипротоколно определение по нчд 424/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта касаеща обвиняемия Йордан Въчев, с което е изменена мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в „парична гаранция“, като определи мярка за неотклонение „домашен арест“ и потвърди определението на СНС, в частта, в която, е отказано изменението на мярката за неотклонение “задържане под стража“ на обвиняемия И.Н.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 59/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърдипротоколно определение по нчд 437/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия И.Б. от “задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 68/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд 549/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд,. в частта касаеща обвиняемия Д.Д., в което е оставено без уважение искането на обвиняемия за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава. Съдът измени мярката за неотклонение на обвиняемия Д. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 5000 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 69/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав, потвърдипротоколно определение по нчд 550/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия И.П. от “задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 70/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 575/2019 г по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия М.П.от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 73/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 586/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд,. в частта касаеща обвиняемите З.К. и В.М., с което са им взети мерки за неотклонение „задържане под стража“, като измени мярката за неотклонение на обвиняемия Н.М. от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.