4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 46/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по н.ч.д № 309/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Л.Й. от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия Й. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 1000 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 47/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по н.ч.д № 375/2019 г. на Специализиран наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия С.С. от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на 15 000 лв., като вместо това определи мярка за неотклонение на обвиняеми С. в „парична гаранция“ в размер на 7 000 лв.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 48/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по н.ч.д № 374/2019 г. на Специализиран наказателен съд, с което е оставено без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Д.А. от „задържане под стража“ в по-лека такава, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия А. от „задържане под стража“ в „подписка“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 38/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по н.ч.д. № 278/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което оставя без уважение искането за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Ж.Н. от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.