4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 38/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Делото е отложено за 05.02.2019 г. от 15:00 часа

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 39/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 311/2019 г. на Специализирания наказателен съд, в частта, в която е оставено без уважение искането на обвиняемия Л. Я. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава и прекрати производството в частта, касаеща мярката за неотклонение на обвиняемия Д. И., поради оттегляне на въззивната частна жалба.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 40/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура

Апелативният специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав, уважи протеста на Специализирана прокуратура и отмени протоколно определение по нчд № 332/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което изменена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия А. В. от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“ в размер на три хиляди лева, като вместо това, остави без уважение искането на обвиняемия В. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 41/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, уважи протеста на Специализирана прокуратура и отмени протоколно определение по нчд № 341/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което взета мярка за неотклонение „домашен арест“ спрямо обвиняемия Б. Д., като вместо това, взе спрямо обвиняемия Д. мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 44/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 311/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите К. К., М. Д. и Р. Т.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.