1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 34/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 298/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемите А. Х., С. А., И. А., А. Х. и М. А. са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Въззивният съдебен състав счита, че по второто обвинение, за участие на обвиняемите в група, която си е поставила за цел да извършва престъпления по чл. 108а от НК, от събраните по делото доказателства не може да бъде направено обосновано предположение.

Относно наличието на обосновано предположение по първото повдигнато обвинение, за реалната опасност от укриване на обвиняемите, както и за наличието на опасност всеки от обвиняемите да извърши престъпление, настоящия съдебен състав се съгласява с извода на първоинстанционния съд.

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 36/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 279/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Х. Р. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 602/2018 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд № 4309/2018 г. на Специализирания наказателен съд, с което eизменена мярката за неотклонение спрямо обвиняемия Д. П. от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“ в размер на три хиляди лева, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия П. от задържане под стража в „домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.