5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 28/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 228/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемите Ц. К. и И. Д. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 29/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 237/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемите Н. С., А. М. и Д. А. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 32/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 297/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което e оставено без уважение исканeто на обвиняемите А. З., Е. М., Р. Н. и А. В. за изменение на мерките им за неотклонение от „задържане под стража“ в по-леки такива.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 13/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 10/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което e оставено без уважение исканeто на обвиняемия В. А. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е подписано с особено мнение на съдия Врачева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.