5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 15/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд № 192/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта, в която е отказано изменението на мярката за неотклонение на обвиняемия И. Г. от „задържане под стража“ в по-лека, като вместо това, измени мярката за неотклонение на обвиняемия Г. от „задържане под стража“ в „домашен арест“ и потвърди определението на СНС, в частта, с която е отказано изменението на мярката за неотклонение на обвиняемия Ж. Щ. от „задържане под стража“ в по-лека.

Определението не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 16/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд № 27/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия С. В. за изменение на мярката му за неотклонение от „домашен арест“ в по-лека, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия В. от „домашен арест“ в „парична гаранция“ в размер на осемдесет хиляди лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 17/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 29/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия В. Р. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 18/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 26/2019 г. на Специализирания наказателен съд с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Н. С. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д. № 19/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд № 25/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Д. Г. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия Г. от „задържане под стража“ в „домашен арест.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 20/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав прекрати въззивното производство по внчд № 20/2019 г. по описа на АСНС, тъй като в Специализиран наказателен съд е внесен обвинителен акт - производството по чл. 65 НПК представлява контрол на мерките за неотклонение в досъдебното производство, а делото вече е в съдебна фаза.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 21/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал.8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд № 60/2019 г. на Специализирания наказателен съд, с което е изменена на мярката за неотклонение на обвиняемия П. Я. от „задържане под стража“ в „домашен арест“, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия Я. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на сто хиляди лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 22/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, остави без разглеждане частния протест на Специализирана прокуратура в частта касаеща обвиняемите П. К. и Д. Д. и потвърди определението на Специализиран наказателен съд по нчд № 24/2019 г. в частта, в която е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия А. С. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на десет хиляди лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 23/2019 г. образувано по реда на чл.64, ал.7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд № 204/2019 г. на Специализиран наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемите К. З., В. Т., И. С., Н. К. и В. Ш.

Определението е подписано с особено мнение от съдия Росенова.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.