2-ри въззивен състав в.н.ч.д. № 11/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, остави без уважение частната жалба на обвиняемия срещу протоколно определение по нчд 12/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия С. М. от “задържане под стража“ в по-лека.

Определението е подписано с особено мнение на съдия Росенова.

Определението не подлежи на обжалване.

5-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 12/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, остави без уважение частния протест на Специализирана прокуратура срещу протоколно определение по нчд № 4/2019 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия М. П. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“, в размер на 4 000 лв.

Определението не подлежи на обжалване.

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 13/2019 г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Делото е отложено за 24.01.2019 г. от 14:00 часа за изготвяне на съдебномедицинска експертиза на обвиняемия В. А.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. № 581/2018 г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия и частен протест на Специализирана прокуратура

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, измени протоколно определение по нчд 4216/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което по отношение на обвиняемия П. В. е изменена мярката за неотклонение и от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на осемдесет хиляди лева, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия В. от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Определението е подписано с особено мнение от председателя на съдебния състав, който счита, че не са се променили обстоятелствата, при които е взета първоначалната мярка за неотклонение, включително и здравословното му състояние. Налице е висока обществена опасност на деянията, в които обвиняемия е обвинен и за които има обосновано предположение. Начинът, по който са извършени деянията, в които е обвинен сочат за опасност да извърши престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.