5-ти въззивен състав - в.н.ч.д. №554/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 4112/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на обвиняемите С. Ж., Р. Т., Т. А., Х. Я., П. Г., Д. Д. и Д. Д.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

4-ти въззивен състав - в.н.ч.д. №555/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд 4075/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта, с която на обвиняемите Г. М., Б. Г., Б. Б., А. К. и П. Ж. са взети мерки за неотклонение от СНС, съответно: за Г. М. – „задържане под стража“, а за останалите обвиняеми - Б. Г., Б. Б., А. К. и П. Ж. – „домашен арест“, като вместо това на обвиняемите Г. М., Б. Б., и П. Ж. са определени мерки за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на по 1 000 / хиляда / лева, а на обвиняемите Б. Г. и А. К. – мерки за неотклонение „подписка“.

Определението за Специализиран наказателен съд, е потвърдено в частта касаеща взетите от СНС спрямо обвиняемите Л. Й., И. П. и Е. Г. мерки за неотклонение, съответно на Й. и П. – „задържане под стража“ и на Г. – „домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

5-ти въззивен състав - в.н.ч.д. №556/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемата

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 4037/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което изменен размерът на определената спрямо обвиняемата С. Н. мярка за неотклонение „парична гаранция“ от 20 000 ( двадесет хиляди ) лева на 15 000 ( петнадесет хиляди ) лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

3-ти въззивен състав - в.н.ч.д. №557/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, отмени определението на Специализиран наказателен съд по нчд 4081/2018 г., с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Б. С. за изменение на мярката му за неотклонение от “задържане под стража“ в по-лека и вместо това измени изпълняваната по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Въззивният съдебен състав счете, че от наличната доказателствена съвкупност и към този момент може да се направи обосновано предположение за евентуално авторство на вмененото на обвиняемия С. деяние по чл. 321 ал. 3, пр. 2 вр. ал. 2 от НК..

Налице е опасност от бъдещо неправомерно поведение изводима от спецификите на твърдяната осъществена конкретна престъпна деятелност.

Представената в хода на досъдебното производство и пред настоящата съдебна инстанция медицинска документация за здравословното състояние на съпругата на обвиняемия С. и необходимост от постъпване в болнично заведение за стационарно лечение, задължението за грижа и издръжка на две малолетни деца, едното от които с увредено здравословно състояние, мотивират извод за преобладаващи хуманитарни съображения за изменяване в по-лека на оспорената мярка за неотклонение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.