5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №526/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 3849/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия М. Х. за изменение на мярката му за неотклонение от „домашен арест“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав не намери основание да промени вече изразеното в този въззивен състав становище във връзка с обоснованото предположение, че и на този етап в същия обем то продължава да е налично единствено за обвинението, касаещо едно от престъпленията по чл. 282 от НК.

На следващо място съдът намери, че с по-лека мярка за неотклонение съществува обективна възможност обвиняемият да повлияе на свидетели, включително и на вече разпитани по делото, както и вероятност същият да бъде възстановен на работа на длъжността, която е заемал, и в този смисъл тези свидетели да се явят в йерархична зависимост и подчиненост от обвиняемия Х.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

4-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №529/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 3709/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което e оставено без уважение искането на обвиняемия Д. П. за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съд намира, че събраните до момента доказателства по делото формират извод за наличие на обосновано предположение за осъществени инкриминирани деяния по така повдигнатите на П. обвинения (по чл. 321, ал.3, т. 2 вр. ал.2 от НК и по чл.213а, ал.2 т.5 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 2 от НК).

Към настоящия момент данни за реална опасност от укриване на обвиняемия липсват, тъй като същият е с установена самоличност и постоянен адрес на местоживеене, не така стои въпросът относно реалната опасност от извършване на престъпление. Рискът се извежда от броя, разнообразието и спецификите на деянията по повдигнатите му обвинения, вероятно осъществяваната от обвиняемия П. престъпна дейност, която се характеризира с продължителен период на осъществяване и използване на силови методи, обремененото му съдебно минало.

На следващо място от заключенията на изготвените съдебномедицински експертизи относно здравословното състояние на обвиняемия П., е видно че пребиваването на обвиняемия в следствения арест не представлява риск за здравето и живота му.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

2-ри въззивен състав, в.н.ч.д. №530/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, прекрати съдебното производството по в.н.ч.д 530/2018 г. поради представяне на постановление от страна на прокурора, с което мярката за неотклонение на обвиняемия С. Г. е била отменена.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.