5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №523/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 3785/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което не е уважено искането обвиняемия Т. Н. за изменение мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че от събрани доказателства към настоящия момент, обоснованото предположение и по двете обвинения (по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 2 от НК и по чл. 244, ал. 2 вр. ал. 1 от НК) е налично и не е разколебано.

Въззивният съдебен състав констатира, че не съществува риск от укриване, но е налице риск от извършване на престъпление, който се извежда от обремененото съдебно минало на обвиняемия, който е осъждан за тежко умишлено престъпление. Този факт, наред с тежестта на двете обвинения относно предполагаемата престъпна дейност, предмет на разследване и събраните доказателства на този етап, обуславят по-високата степен на обществена опасност на деянието и дееца и мотивират съдът да продължи действието на мярката за неотклонение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №524/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 33916/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемите Н. К., Д. П. и С. С. са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Въззивният съдебен състав счете, че доказателствената съвкупност изгражда обосновано предположение, че обвиняемите Н. К., Д. П. и С. С. са съпричастни евентуално към дейността на организирана престъпна група, действаща на територията на гр. С., гр. Т., гр. Я. и гр. Д., създадена с цел извършване на престъпления по чл. 231а и чл. 214а от НК.

Съдебният състав споделя изцяло становището на СНС за наличие на опасност обвиняемите да извършат престъпление, включително и действия по манипулиране на доказателства по делото.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

2-ри въззивен състав, в.н.ч.д. №525/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение на по нчд 3786/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия З. Х. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Правилни са изводите на първоинстанционния съд, че към настоящия момент обоснованото предположение относно авторство на деяние за извършено престъпление по чл. 321, ал. 3 от НК не е разколебано.

Въззивният съд споделя становището на първостепенния съд, че както първоначално, така и към този момент не съществува опасност от укриване на обвиняемия, тъй като е с установена по делото самоличност и постоянен адрес на местоживеене.

Не така обаче стои въпросът с опасността от извършване на друго престъпление, както е посочил първостепенният съд, като този извод се базира на обстоятелството, че обвиняемият е осъждан, поради което и към настоящия момент съществува реална опасност от извършване на престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.