3-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №456/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, отмени определението на СНС по нчд 3172/2018 г., с което на обвиняемия М. Г. е изменена мярката му за неотклонение „задържане под стража“ в „домашен арест“ и вместо това уважи протеста на Специализирана прокуратура и остави без уважение искането на обвиняемия за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

АСНС като изслуша тройната СМЕ от специалисти по неврохирургия и образна диагностика, прие че обвиняемият е здрав и не страда от заболяването, заради което СНС му е изменил мярката за неотклонение.

Въззивният съдебен състав счете, че не са се променили обстоятелствата, при които на обвиняемия М. Г. е била взета първоначалната мярка за неотклонение „задържане под стража“, като се позова на свидетелските показания, дадени по досъдебното производство от явни и защитени свидетели.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №510/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, прекрати съдебното производство с оглед представеното от наблюдаващия прокурор постановление за изменение на взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ в „Подписка“ .

 

2-ри въззивен състав, в.н.ч.д. №518/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение на по нчд 3784/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия Ж. Н. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав намери, че изводът на СНС за наличие на обосновано предположение, че обвиняемият Ж. Н. е вероятно автор на двете му повдигнати обвинения (чл. 321, ал. 3 и чл. 206, ал. 3 от НК).

Апелативният специализиран наказателен съд счете, че не е налице опасност от укриване на обвиняемия Н., но съществува опасност от извършване на престъпление, която се извежда от високата степен на обществена опасност на обвиненията и тяхната численост, отличаващи се с по-висока обществена укоримост. Наред с това по делото са налични твърдения за извършване на престъпление по чл. 345а, ал. 1 от НК и за използване на неистински официални документи за самоличност, което характеризира преследваната престъпна дейност като такава със значителна обществена опасност.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Определението е подписано с особено мнение на съдия Росенова.

 

5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №519/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд 3582/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което не е уважено искането обвиняемия В. В. за изменение мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека и вместо това определи мярка за неотклонение „домашен арест“.

Въззивният съдебен състав счете, че от множеството събрани доказателства към настоящия момент, обоснованото подозрение и по двете обвинения (по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.З, т. 2, вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2, т.1, вр.ал.1, вр. чл.20, ал.2 от НК.) е налично и не е разколебано.

Въззивният съдебен състав констатира, че не съществува риск от укриване, но е налице риск от извършване на престъпление. Наред с това, АСНС констатира, че е наличен сериозен здравословен проблем, който се подкрепя от назначените 3 броя експертизи. Този здравословен проблем в комбинация с действията на разследващите органи, които към този момент, вече повече от 6 месеца от първоначалното задържане, не са положили необходимото усърдие във връзка с разпоредбата на чл. 22, ал. 3 от НПК, а именно по дела със задържани лица да се работи приоритетно, мотивира въззивната инстанция да измени мярката за неотклонение на обвиняемия В. в „домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Определението е подписано с особено мнение председателя на съдебния състав.