2-ри въззивен състав на АСНС

Апелативният специализиран наказателен съд на основание чл. 343 НПК спря изпълнението на определение от 16.11.2018 г. по нохд 2617/2018 г. по описа на СНС, с което са изменени мерките за неотклонение на подсъдимите Д. И. и Б. П. – Х. от „задържане под стража“ в „домашен арест“ до произнасяне на въззивния съд по същество.

Причина за спиране на изпълнение на определението е неизпратените доказателства по делото, въз основа на които съдът е преценил, че се налага промяна на мерките за неотклонение, аргументите, за което се съдържат в пълния протокол от заседание, проведено на 16.11.2018 г. пред първоинстанционния съд, който не е предоставен на въззивната инстанция в цялост.

Отделно от това с определение на друг съдебен състав на АСНС от 01.11.2018 г. са потвърдени мерките за неотклонение „задържане под стража“ на подсъдимите И. и П.-Х., което налага задълбочена преценка на всички обстоятелства, имащи значение за мерките за неотклонение.

Въззивният съд ще се произнесе по мерките за неотклонение на подсъдимите след изпълнение на процедурата по чл. 342, ал. 2 от НПК.