2-ри въззивен състав, в.н.ч.д. №500/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд 3703/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта, с която на обвиняемия И. Б. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“ и вместо това определи мярка за неотклонение „подписка“.

В останалата част определението беше потвърдено и обвиняемите И. Г. и Ж. Щ. остават с мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Въззивният съдебен състав счете, че от доказателствата по делото не може да бъде направено обосновано предположение за евентуална съпричастност на тримата обвиняеми към обвинението за участие в организирана престъпна група (по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 1 от НК и по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2 от НК).

По отношение на обвиняемите Ж. Щ. и И. Г., съдът намери, че са налице доказателства двамата да са евентуални автори на престъпленията, за които са привлечени към наказателна отговорност (по чл. 243, ал. 1, пр. 1 от НК, по чл. 246, ал. 3 от НК и по чл. 308, ал. 5 от НК) и поради обремененото им съдебно минало, взетите от първоинстанционния съд мерки за неотклонение „задържане под стража“ се явяват пропорционални.

По отношение на обвиняемия И. Б., съдът счете, че поради липсата на обосновано предположение относно участието му в организирана престъпна група, чистото му съдебно минало и тежестта на повдигнатото му обвинение по чл. 246, ал. 3 от НК, то адекватна мярка за неотклонение се явява „подписка“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

3-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №506/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди определението на СНС по нчд 3318/2018 г., с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия М. К. изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, не са се променили обстоятелствата, при които на обвиняемия М.К. е била взета мярката за неотклонение „задържане под стража“. Налице е обосновано предположение за евентуално авторство на деянията, за които е привлечен към наказателна отговорност, както и обременено съдебно минало, а именно 12 осъдителни присъди, като преобладаващия им брой са свързани с измами.

АСНС намери, че според изготвената съдебномедицинска експертиза здравословното състояние на обвиняемия К. е съвместимо с условията на арест, тъй като хронични заболявания, от които страда, могат да бъдат поддържани с медикаментозно лечение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

2-ри въззивен състав, в.н.ч.д. №507/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, отмени протоколно определение на по нчд 3675/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемия З. Х. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека и вместо това определи мярка за неотклонение „домашен арест“.

Въззивният съдебен състав намери, че е налице обосновано предположение за престъпленията, за които обвиняемия Х. е привлечен като обвиняем и не е налице опасност същият да се укрие.

С оглед събраните по делото доказателства и предявените му две престъпления, всяко от които е тежко умишлено и обществено нетърпимо (участие в организирана престъпна група и държане на различни видове наркотични вещества с цел разпространение) както и непродължителния срок на задържане на обвиняемия, мнозинството от състава счете, че е налице опасност от извършване на престъпление, но тя успешно може да бъде неутрализирана със следващата по степен мярка за неотклонение „домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

Определението е подписано с особено мнение на съдия-докадчика.