1-ви въззивен състав, в.н.ч.д. №478/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частни жалби на обвиняемите

 

Апелативният специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав, отмени определението на СНС по нчд 3498/2018 г., в частта, в която на обвиняемите Д. А. и П. М. са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ и вместо това взе мярка за неотклонение „гаранция в пари“ в размер на 5 000 лева и за двамата обвиняеми.

В останалата част определението беше потвърдено и обвиняемия А. К.  е взета мярка за неотклонение от „задържане под стража“ .

Въззивният съдебен състав счете, че от доказателствената съвкупност към този етап по отношение на обвиняемия Д. А., А. К. и П. М. може да бъде направено обосновано подозрение, че вероятно са съпричастни към дейността на организираната престъпна група създадена с користна цел и с цел да върши престъпления по чл. 243, ал. 4 от НК, а по отношение на обвиняемия Д. А. и за престъпление по чл. 354 а от НК.

Въззивният съд счете, че не е налице опасност тримата обвиняеми да се укрият.

По отношение на реална опасност от извършване от престъпление АСНС намери, че за обвиняемия А. К. същата е налична и се извежда от степента на обществена опасност на престъпленията, за които са му повдигнати обвинения, засегнатите обществени отношения и мащаба на изготвените парични знаци.

Съдът прие, че по отношение на обвиняемите А. и М. не следва да бъдат взети мерки за неотклонение „задържане под стража“, тъй като с оглед доказателствата по делото, двамата обвиняеми имат по-малък каузален принос в твърдяната престъпна дейност, обвиненията им са за извършване на само едно престъпление, а именно за участие в организирана престъпна група и не са осъждани.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав ,в.н.ч.д. №482/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура и частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд 3587/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта, с която на обвиняемия С. М. е взета мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 10 000 лв. и вместо това взе мярка за неотклонение „задържане под стража“.

В останалата част определението беше потвърдено и обвиняемият И. К. остава с мярка за неотклонение „задържане под стража“, обвиняемият П. Г. – „парична гаранция“ в размер на 3 000 лв., обвиняемият П. Г. – „парична гаранция“ в размер на 6 000 лв., а обвиняемият В. М. без мярка за неотклонение.

Въззивният съдебен състав счете, че протестът на Специализирана прокуратура е основателен по отношение на обвиняемия С. М., тъй като от наличната доказателствена съвкупност може да се направи обосновано предположение за евентуално авторство на обвиняемия към инкриминираната престъпна дейност по чл. 354а, ал. 2 от НК.

АСНС намери, че от събраните на този етап доказателства не може да се направи извод за участие на всички обвиняеми в организирана престъпна група, но са налице вторични престъпления, които съдът прецени през призмата на обществените отношения, които засягат, а именно системно разпространение на наркотични вещества на територията на гр. София.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.