4-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №471/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, потвърди определението на СНС по нчд 3474/2018 г., с което не е уважено искането на обвиняемия В. К. за изменение на взетата му мярка за неотклонение от „задържане под стража“.

Въззивният съдебен състав счете, че към този етап е налице обоснованото предположение обвиняемият К. евентуално да е извършил деянието, за което е привлечен към наказателна отговорност (по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 от НК) и че е налице реална опасност от укриване и извършване на престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №472/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, уважи протеста на Специализирана прокуратура срещу протоколно определение по нчд 3421/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд и остави без уважение молбата на обвиняемия С. Х. за изменение на мярката за неотклонение от “задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че и на този етап от наличната доказателствена съвкупност може да се направи надлежно подозрение за евентуално авторство на обвиняемия Х. към инкриминираната престъпна дейност (по чл. 354а от НК).

На следващо място съдът намери, че е налице реална опасност от извършване на престъпление, изводима от спецификите на извършваната престъпна деятелност, съучастническата форма на усложнената престъпна дейност, количеството (близо 3 кг. наркотични вещества), участието на длъжностни лица от митническата администрация и службите на граничен контрол и завишената степен на обществена опасност на деянието и обвиняемият Х.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №479/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 3499/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия Г. К. е взета мярка за неотклонение „домашен арест“, а по отношение на обвиняемия Б. П. мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Въззивният съдебен състав счете, че от доказателствата по делото е видно, че двамата обвиняеми К. и П. са привлечени към наказателна отговорност за престъпления по чл. 321НК и по чл. 354а, ал.2,т.1, вр. ал.1, пр.4 от НК и на този етап от наличната доказателствена съвкупност може да се направи обосновано предположение за евентуално авторство на обвиняемите към инкриминираната престъпна дейност.

На следващо място съдът намери, че е налична опасност обвиняемите да извършат престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.