3-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №454/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, 3-ти въззивен състав, потвърди определението на СНС по нчд 3247/2018 г., с което по отношение на обвиняемите Л. Д., Н. А. и Н. Т. са взети на мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Въззивният съдебен състав счете, че са налице всички законови предпоставки за определяне на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение и на тримата обвиняеми.

 

5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №455/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, 5-ти въззивен състав, потвърди определението на СНС по нчд 3174/2018 г., с което не е уважено искането на обвиняемия В. Р. за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че и към този етап не е разколебано обоснованото предположение обвиняемият Р. да е извършил деянията, за които е привлечен към наказателна отговорност (по чл.321,ал.6 от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1от НК; по чл.354а, ал.1, пр.4 от НК; по чл.354в, ал.1, вр. чл.20, ал.2 вр. ал.1 от НК и по чл.339, ал. 1 вр.чл. 20, ал. 2, вр. ал. 1 от НК), налице е реална опасност от извършване на престъпление, като липсва опасност обвиняемия да се укрие.

 

3-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №456/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура

Съдът счете, че медицинската документация е противоречива и по делото липсват достатъчно обективни данни, за да се приеме, че обвиняемото лице М. Г. страда от тежко заболяване.

Ето защо на Медицинския институт на МВР беше възложено да извърши преглед и освидетелстване на същия.

Делото ще бъде насрочено след изготвяне на експертизата.