3-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №447/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по въззивни жалби на обвиняемите

 

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди определението на СНС по нчд 3213/2018 г., с което на обвиняемите А. И., Д. А., Н. Д. и П. В. са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Въззивният съдебен състав споделя становището на СНС, че от събраната на този етап доказателствена съвкупност може да се направи извод за евентуално подозрение, че обвиняемите А. И., Д. А., Н. Д. и П. В. са автори на деянията, за които са привлечени към наказателна отговорност (по чл.321, ал.3, пр.2 и пр.4, т.2, вр.ал.2 от НК, по чл.278а, ал.3, вр.ал.1, вр.чл.20, ал.2 от НК и по чл.278а, ал.3, вр.ал.1, вр.чл.20, ал.4 от НК). Съдът не прие възраженията на защитата, че липсва годен предмет на престъплението, т.е. че инкриминираните вещи не са културна ценност.

Съдебният състав намери, че е налична опасност от бъдещо неправомерно поведение от страна и на четиримата обвиняеми, като за обвиняемите И. и А. този извод се подкрепя от обремененото им съдебно минало, а за обвиняемите Д. и В. от тежестта на повдигнатите обвинения, спецификите на конкретната престъпна деятелност и от особено големия размер на предлаганата за отчуждаване движима културна ценност.

 

5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №448/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди определението на СНС по нчд 3116/2018 г., с което не е уважено искането на обвиняемия Д. М. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав споделя изцяло изводите на СНС, че и към този етап не е разколебано обоснованото предположение обвиняемия М. да е извършили деянията, за които е привлечени към наказателна отговорност (по чл.321 ал.3 вр. ал.2 от НК и по чл.354а, ал.2 т.1 вр. ал.1 от НК) и е налична опасност от извършване на престъпление, изведена от тежестта на престъплението, множеството обвиняеми лица, обществената опасност на деянията за предполагаемата престъпна дейност, предмет на разследване, засягаща здравето на широк кръг лица, предимно в подрастваща възраст, включително и ученици, каквито данни са налице по делото.

 

1-ви въззивен състав, в.н.ч.д. №449/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, I-ви въззивен състав, потвърди определението на СНС по нчд 3115/2018 г., с което не е уважено искането на обвиняемия Б. Й. за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че и към този етап не е разколебано обоснованото предположение обвиняемият Й. да е извършил деянието, за което е привлечен към наказателна отговорност (по чл.321 ал.2 от НК) и е налице реална опасност от извършване на престъпление.

 

2-ри въззивен състав, в.н.ч.д. №450/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частна жалба на обвиняемия

 

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, потвърди определението на СНС по нчд 3225/2018 г., с което не е уважена молбата на обвиняемия А. С. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че към този етап е налице обосновано предположение относно евентуално авторство на деянията, за които обвиняемия А. С. е привлечен към наказателна отговорност, а именно участие в организирана престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления по чл. 234 и чл. 253 от НК. С. има и второ обвинение за съучастие в държане на голямо количество акцизни стоки, произведени в нелегална фабрика.

Определението е подписано с особено мнение от съдията-докладчик, който счита, че не е налична опасност от укриване на обвиняемия С. и не е налично участието му в осигуряване на средства за производство на цигари.