2-ри въззивен състав, в.н.ч.д. №399/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 2886/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия Ц. К. е взета мярка за неотклонение “задържане под стража“.

Въззивният съдебен състав се солидаризира със становището на Специализирания наказателен съд, че е налице обосновано предположение относно евентуално авторство на деянието по чл. 234, ал. 2, т. 3 вр. ал. 1 вр. чл. 20, ал. 1 от НК, за което обвиняемия е привлечен към наказателна отговорност, но не така стои въпросът относно второто повдигнато обвинение по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 2 от НК. Апелативният специализиран наказателен съд намири, че видно от доказателствата по делото, обвиняемият Ц. К. е трайно обвързан с другите обвиняеми по делото и може да бъде направен извод, че е съпричастен към дейността на организираната престъпна група, но само по отношение на една от преследваните цели - престъпления по чл. 234 от НК.

На следващо място съдът счете, че не е налице опасност обвиняемия Колев да се укрие, но е налице риск от извършване на престъпление, който се обуславя от обремененото му съдебно минало, което го определя като личност със завишена степен на обществена опасност.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.