5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №395/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПКпо частни жалби на обвиняемите

 

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 2842/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемите М. С., Б. Х. и И. Д. са взети мерки за неотклонение “задържане под стража“.

Въззивният съдебен състав се солидаризира със становището на Специализирания наказателен съд, че е налице обосновано подозрение относно евентуално авторство на деянията, за които обвиняемите М. С., Б. Х. и И. Д. са привлечени към наказателна отговорност, а имено участие в организирана престъпна група с цел извършване на престъпление по чл. 234 от НК, а отделно за обвиняемите М. С. и Б. Х. и да са преследвали като цел на сдружението и реализирането на данъчни престъпления и пране на пари. Въззивният състав прецени, че са налице доказателства формиращи и предположение за извършено от обвиняемия И. Д. вторично престъпление по чл. 234, ал. 2 от НК.

Апелативният специализиран наказателен съд намери, че съществува риск от извършване на престъпление и за тримата обвиняеми, в случай на определяне на по-лека мярка за неотклонение, който се обосновава от обществената опасност на предполагаемите престъпления, а също и от обективната възможност обвиняемите да повлияят върху пълното, всестранното и обективно провеждане на разследването.