4-ти въззивен състав в.н.ч.д. №378/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, остави без уважение частната жалба на обвиняемия срещу протоколно определение по нчд 2623/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Б. А. от “задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че е налице обосновано предположение, обвиняемият А. да е извършил деянията, за които е привлечен към наказателна отговорност (по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 1 от НК и чл. 213а, ал. 2, т. 5 вр. ал. 1, пр. 1 вр. чл. 142, ал. 2, т. 8 вр. чл. 26, ал. 1от НК), няма опасност, същият да се укрие, но е налице риск от извършване на престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. №379/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, уважи въззивната жалба на обвиняемия С. В. срещу протоколно определение по нчд 2579/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отказано изменение на мярката му неотклонение от “задържане под стража“ в по-лека.

Съдът отмени атакуваното определение на СНС, като вместо това измени мярката за неотклонение на обвиняемия В. от „задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер на 5 000 лева.

Въззивният съдебен състав счете, че и към този етап не е разколебано обоснованото предположение, обвиняемият В. да е извършил деянията, за които е привлечен към наказателна отговорност (по чл.321, ал.3, т.2 вр. ал.2 от НК), но поради чистото му съдебно минало, липсата на криминални регистрации, трудовата му ангажираност преди задържането и 6-месечния период на задържане, се налага извода, че най-подходящата мярка за неотклонение вече е „парична гаранция“ в размер на 5 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.