5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №376/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, остави без уважение частния протест на Специализирана прокуратура срещу протоколно определение по нчд 2581/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е уважено искането на обвиняемия С. В. за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в „домашен арест“.

Въззивният съдебен състав счете, че в определението си Специализирания наказателен съд правилно и подробно извежда наличието на продължаващо обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия С. към престъпленията, за които е привлечен към наказателна отговорност (чл.321, ал.3,пр.2, т.1 вр. ал.1 от НК и чл.255, ал.3 вр. с ал.1, т.2, пр.1, т.6, пр.1 и пр.2 и т.7 вр. с чл.26, ал.1 от НК).

Апелативният специализиран съд се съгласява с извода на СНС, направен на базата на заключението от изготвената съдебномедицинска експертиза, че здравословното състояние на обвиняемият е влошено и че на този етап условията в следствения арест и болницата към затвора не са в състояние да предоставят необходимите условия за изследване и диагностициране на заболяването на обвиняемия.

Съобразявайки баланса между защитата на обществения интерес и този на обвиняемия В., АСНС счете, че следва да бъде отдаден приоритет на правата на задържаното лице предвид здравословното му състояние, което наред с продължителността на срока на задържане (почти 3 месеца), чистото съдебно минало и данните за дългогодишно развиван легален бизнес, намаляват интензитета на риска от извършване на престъпление и целите на мярката за неотклонение могат да бъдат постигнати със следващата по тежест такава – „домашен арест“.

 

3-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №377/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, остави без уважение въззивната жалба на обвиняемата Б. Х.-П. срещу протоколно определение по нчд 2580/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането на обвиняемата Б. Х.-П. за изменение на мярката ѝ за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че независимо от внесения обвинителен акт в Специализирания наказателен съд срещу Д. И., Б. Х.-П. и П. Д., въззивната жалба на обвиняемата Б. Х.-П. следва да бъде разгледана по същество.

Апелативният специализиран наказателен съд намира, че изчерпателно и коректно Специализираният наказателен съд посочва доказателствените източници, от които се извежда обоснованото предположение за вероятен извършител на вменените ѝ обвинения, за които е подведена към наказателна отговорност (чл. 302а, вр. чл. 302, т.1 и т. 2, вр. чл. 301, ал. 1, пр. 1 и пр. 2, вр. чл. 20, ал. 4 от НК).

Съдът приема изводът на СНС, че не е налице риск о укриване на обвиняемата Б. Х.-П., тъй като тя е с установена самоличност, постоянен адрес и трайни семейни отношения.

Опасността от извършване на престъпление, в конкретния случай, се извлича от степента на обществена опасност на престъплението, за което Б. Х.-П. е привлечена в качеството на обвиняемо лице, тъй като същата е задържана за кратък период от време. Наред с това липсата на настъпили нови обстоятелства води до извод, че интензитетът на риск от извършване на престъпление не е намалял до степен, че да бъде изменена мярката за неотклонение.

По отношение на здравословното състояние на обвиняемата, съдът посочи, че според заключението на съдебномедицинската експертиза обвиняемата Б. Х.-П. има здравословни проблеми, но може да пребивава в условията на арест, респективно затвор.

Не на последно място съдът подчерта, че оплакванията във връзка с условията в ареста, респективно затвора, обвиняемата и защитата следва да отправят по компетентност към Министерство на правосъдието.