4-ти въззивен състав,в.н.ч.д. №370/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, остави без уважение въззивната жалба на обвиняемия С. Н. срещу протоколно определение по нчд 2588/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането му за изменение на мярката за неотклонение от “задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че от наличните доказателства по делото може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия Н. към деянието, за което е привлечен към наказателна отговорност (чл.321,ал.3, т.2 вр. ал.2 от НК) и че е налице опасност от извършване на престъпление, която се извежда от доказателствата по делото.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав  в.н.ч.д. №371/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по въззивна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 2594/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия П. Я. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Въззивният съдебен състав, след като се запозна с доказателствената съвкупност, събрана на този етап, счете, че са налични достатъчно доказателства в подкрепа на обоснованото предположение, че обвиняемият П. Я. е евентуален автор на деянията, за които е привлечен към наказателна отговорност (чл. 321, ал. 3, пр. 2 и 3, т. 2 вр. с ал. 2 от НК и чл. 213а, ал. 3, т. 3, пр. 1, вр с ал. 2, т. 2 и т. 3, пр. 2, вр. с ал. 1, вр. с чл. 20, ал. 2 от НК – организирана престъпна група, ръководена от Д. Ж. и две престъпления за изнудване).

Апелативният специализиран наказателен съд намира, че няма риск от укриване на обвиняемия, тъй като той е с постоянен адрес, трайни семейни връзки и полага обществено полезен труд. Не така обаче стои въпросът по отношение на риска от извършване на престъпление. Според съда, наличието на опасността се извежда от характера и степента на обществена опасност на престъпните деяния, за които обвиняемия Я. е привлечен към наказателна отговорност, а именно член на организирана престъпна група, която е действала в продължителен период с множество участници и две престъпления за изнудване, характеризиращи се със силови действия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав,в.н.ч.д. №372/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, остави без уважение въззивните жалби на обвиняемите И. Й. и П. С. срещу протоколно определение по нчд 2571/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са оставени без уважение исканията им за изменение на мерките за неотклонение от “задържане под стража“ в по-леки.

Въззивният съдебен състав счете, че от наличните доказателства по делото може да се направи обосновано предположение за съпричастност на обвиняемия И. Й към деянията, за които е привлечен към наказателна отговорност (по чл. 321, ал.3, т. 1 вр. ал.1, пр. 2 от от НК – ръководство на организирана престъпна група както и за престъпление по чл. 117. ал. 2 и сл. от НК).

По отношение на обвиняемия П. С., въззивният съд намери че от доказателствените източници и към този момент продължава да е налице обосновано предположение за извършване на деянието, за което е привлечен към наказателна отговорност (участие на организирана престъпна група). От данните по делото е видно, че същото е извършено в изпитателния срок на предходно осъждане и в този смисъл обвиняемият С. се явява лице с висока степен на обществена опасност, от което може да бъде направен извод за риск от извършване на престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №373/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, остави без уважение въззивната жалба на обвиняемия Г. С. срещу протоколно определение по нчд 2583/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е оставено без уважение искането му за изменение на мярката за неотклонение от “задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че от доказателствения комплекс, видимо извежда основателност на обвинителната теза, обективирана в постановлението за привличане на обвиняемия С.

Правилно Специализирания наказателен съд е отчел, че не е налице риск от укриване, но е налице опасност от извършване на престъпление, изхождайки от тежестта на престъплението и статутът на обвиняемия С. на осъждано лице, макар и за непредпазливо престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.