4-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №367/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивни жалби на обвиняемите

 

Апелативният специализиран наказателен съд, VI-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд 2236/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта, с която не са уважени исканията за изменение на мерките за неотклонение на обвиняемите Н. В. и А. К. от “задържане под стража“ в по-лека и вместо това определи по отношение на обвиняемия А. К. мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 20 000 лв. В останалата част определението беше потвърдено.

Въззивният съдебен състав счете, че продължава да е налице обоснованото предположение и за двамата обвиняеми, но за обвиняемия К. доказателствата са изключително оскъдни като са налице данни и за участие в евентуално осъществяван трафик на емигранти в съучастие с други лица. Не са събрани нови доказателства в тази насока от първоначалното гледане на мярката за неотклонение и с оглед личната степен на обществена опасност на обвиняемия К. и целите на чл. 57 от НПК, то мярката за неотклонение следва да бъде „парична гаранция“ в размер на 20 000 лева.