3-ти въззивен състав в.н.о.х.д. № 69/2018г. образувано по реда на чл. 270 НПК по въззивна жалба

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, намали размера на взетата по отношение на подсъдимия Х. В. мярка за неотклонение  „парична гаранция“ от 50 000 лв. на 30 000 лв.

Намаляването на паричната гаранция е по хуманитарни причини, във връзка с представените по делото доказателства за влошено здравословно състояние на подсъдимия В.

Такова становище изрази и представителя на АСП в съдебно заседание.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. №359/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, остави без уважение въззивната жалба на обвиняемия срещу протоколно определение по нчд 2553/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия З. Х. от “задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че и към този етап не е разколебано обоснованото подозрение, обвиняемият Х. да е извършил деянията, за които му е повдигнато обвинение (чл. 321 ал. 3 пр. 2 и 3 , т. 2 алт. 10 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 т. 1 вр. ал. 1 пр. 4 НК ) и че е налице риск от извършване на престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. №360/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, остави без уважение въззивната жалба на обвиняемия срещу протоколно определение по нчд 2578/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Д. Д. от “задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че и към този етап не е разколебано обоснованото подозрение, обвиняемият Д. да е извършил деянието по чл. 302 т. 1 и т. 2 вр. чл. 301 ал. 1 от НК и че е налице риск от извършване на престъпление, независимо, че няма данни обвиняемия да е извършил престъпление по чл. 321 ал. 6 НК, за което също му е повдигнато обвинение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. №361/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивни жалби на обвиняемите

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, остави без уважение въззивния протест на Специализирана прокуратура срещу протоколно определение по нчд 2570/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което са изменени мерките за неотклонение на обвиняемите Н. П. и Г. Г. от “задържане под стража“ в „парична гаранция“ в размер, съответно на 15 000 лева и 20 000 лв. и уважи жалбата на обвиняемия Г. Г. срещу цитираното по-горе определение на Специализиран наказателен съд, като намали размера на определената му мярка за неотклонение „парична гаранция“ от 20 000 лв. на 15 000 лв.

Въззивният съдебен състав счете, че и на този етап не е разколебано обоснованото подозрение, обвиняемите П. и Г. да са извършили деянията, за които са им повдигнати обвинения (чл. 321 ал. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК ) и че е налице опасност да извършат престъпление, но отчете неразумност на срока за разследване, поради процесуално бездействие на органите на досъдебното производство в продължение на 2 месеца и 8 дни, обусловило необходимост от облекчаване на вида на изпълняваната по отношение на обвиняемите лица мярка за процесуална принуда от „задържане под стража“ в „гаранция в пари“.

Определението е подписано с особено мнение от председателя на съдебния състав, който е изразил несъгласие с определената от първата инстанция мярка за неотклонение „парична гаранция“.

Счита, че както цялостната дейност на групата, така и на двамата обвиняеми, участващи в нея, обосновава извод за наличие на необходимост от мярка за неотклонение, която да ограничи придвижването им и възможността за контакт със свидетелите по делото.

Председателят на състава е счел, че не е достатъчно пълно изяснено имущественото състояние на обвиняемите, което е условие за определяне на мярка за неотклонение „парична гаранция“.

Единствено нееднаквия подход на прокуратурата към всички членове на групата при исканията за първоначални мерки за неотклонение и разнопосочната практика на съдилищата в последствие е мотива, председателя на състава да приеме, че мерките за неотклонение към момента не следва да бъдат „задържане под стража“, а „домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. №362/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по въззивна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, остави без уважение въззивната жалба на обвиняемия срещу протоколно определение по нчд 2565/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е взета на мярката за неотклонение “задържане под стража“ на обвиняемия И. М.

Въззивният съдебен състав счете, че и е налице обоснованото подозрение, обвиняемият М. да е извършил деянията, за които му е повдигнато обвинение ( чл. 321 ал. 3 т. 1 вр. ал. 1 НК и чл. 242 ал. 2 в. чл. 20 ал. 4 НК ) и че е налице опасност от извършване на престъпление, която се извежда от обременената му съдимост.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д. №363/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, остави без уважение въззивната жалба на обвиняемия срещу протоколно определение по нчд 2570/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия И. Г. от “задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че и към този етап не е разколебано обоснованото подозрение, обвиняемият Г. да е извършил деянията, за които му е повдигнато обвинение (чл. 321 ал. 2 т. 2 вр. ал. 2 НК и чл. 354а ал. 2 т. 1 вр. ал. 1 пр. 4 НК ) и че е налице опасност да извърши престъпление, предвид вида, количеството и стойността на високорисковото наркотично вещество „кокаин“, предмет на престъплението.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д. №364/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба на обвиняемия

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, остави без уважение въззивната жалба на обвиняемия срещу протоколно определение по нчд 2579/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е отказано изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Б. К. от “задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че и към този етап не е разколебано обоснованото предположение, обвиняемият К. да е извършил деянията, за които е привлечен към наказателна отговорност (по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. ал. 2 от НК) и че е налице риск от извършване на престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.