3-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №354/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК по въззивна жалба

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 2562/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия К. К. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Въззивният съдебен състав, след като подложи на анализ и оценка доказателствената съвкупност по делото, изцяло споделя извода на първостепенния съд, че на този етап доказателствата обуславят наличието на предположение за участие на обвиняемия К. в организирана престъпна група, ръководена от Д. Ж. и още петима участника, с цел да извършва принуди, изнудвания и палежи. На следващо място, въззивният съд намира за верен извода на СНС, че липсват доказателства, които да сочат, че именно обвиняемият К., в съучастие, е извършил деянието палеж на имущество със значителна стойност в к.к. Слънчев бряг.

Апелативният специализиран наказателен съд намира, че няма риск от укриване на обвиняемия, тъй като той е с установена самоличност, постоянен адрес, продължителна уседналост и трайни семейни връзки. Не така обаче стои въпросът по отношение на риска от извършване на престъпление. Според съда, наличието на опасността се извежда от характера и степента на обществена опасност на престъпните деяния, за които обвиняемия К. е привлечен под наказателна отговорност, а именно член на организирана престъпна група, характеризираща се със силови действия, упражняваща принуда и палежи.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №355/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по частен протест на Специализирана прокуратура

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, уважи протеста на Специализирана прокуратура срещу протоколно определение по нчд 2552/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Б. Х. от “задържане под стража“ в „подписка“ и остави без уважение искането му за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че изводът на Специализирания наказателен съд, че събраните доказателства по делото не са в достатъчна степен, за да обусловят наличието на подозрение, че обвиняемият Х. е извършил деянията, за които е привлечен към наказателна отговорност (по чл.321, ал. 3, т.2, вр. ал. 2 от НК), е прибързан и необоснован, тъй като видно от доказателствената съвкупност, може да се изведе престъпната му деятелност.

Съдът намира, че е налице и реална опасност обвиняемият Х. да извърши престъпление, тъй като обвиняемият е бил осъждан 15 пъти за престъпления от общ характер и в този смисъл опасността не е хипотетична, а реална такава.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №357/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, прекрати производството, поради оттегляне на жалбата на обвиняемия В. А.

Съдът обяви за влязло в сила определение на СНС по нчд 2529/2018 г., с което е оставено без уважение искането на обвиняемия за изменение на мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.