4-ти въззивен състав, в.н.о.х.д. №143/2017г. образувано по реда на чл. 270 НПК по въззивна жалба

 

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав, остави без уважение молбата на подсъдимия К. Р. за временна отмяна на мярката му за процесуална принуда „забрана за напускане на пределите на Република България“.

 

Въззивният съдебен състав счита, че предвид липсата на доказателства относно времеви план, по който ще протекат медицинските действия от страна на екипа на болницата в гр. Париж, където подсъдимият провежда своето лечение, и с оглед насроченото съдебно заседание по делото за 28.09.2018 г., то наложената към момента мярка за процесуална принуда „забрана за напускане на пределите на Република България“ не следва да бъде временно отменена.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.