26.07.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК

 

 

5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №327/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 2251/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия Г. Г. не е уважено искането за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че и към този момент не е разколебано обоснованото предположение, че обвиняемият Г. е автор на инкриминираното престъпно деяние (по чл. 321, ал. 3, т. 2 вр. с ал. 2 от НК), за което е привлечен към наказателна отговорност.

На следващо място съдът намери, че няма риск от укриване на обвиняемия, но е налице опасност от извършване на престъпление, с оглед тежестта на обвинението, продължителността на действие на престъпната група, предмет на разследване, нейната численост и данните от съдебното минало на обвиняемия.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав, в.н.ч.д. №328/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд 2249/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия Л. Б. не е уважено искането за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека и вместо това измени мярка за неотклонение в „гаранция в пари“ в размер на 10 000 лв.

Въззивният съдебен състав счете, че не е разколебано обоснованото предположение в рамките на повдигнатото обвинение по реда на чл. 219 от НПК.

На следващо място съдът намери, че не съществува опасност от укриване на обвиняемия, тъй като от представените доказателства е видно, че има постоянен адрес, семейство и полага обществено полезен труд на постоянен трудов договор.

Към настоящия момент, съдът счете, че опасността от извършване на престъпление е намаляла.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №329/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 2238/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия Т. Т. не е уважено искането за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счете, че и към този момент не е разколебано обоснованото предположение, че обвиняемият Т. е автор на инкриминираните престъпни деяния (по чл. 321, ал. 3, пр. 2 и пр. 3, алтер. 10, т. 2, вр. ал. 2 от НК и по чл. 354а, ал. 2, т.1 вр. с ал. 1), за които е привлечен към наказателна отговорност.

На следващо място съдът намери, че няма риск от укриване на обвиняемия, но е налице опасност от извършване на престъпление, с оглед високата степен на обществена опасност на 2 деяния, за които е обвинен, всяко едно от които тежко по смисъла на Наказателния кодекс и засягането на здравето на широк кръг лица от предполагаемата дейност, предмет на разследване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №330/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 2248/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия В. Д. е уважено искането за изменение на мярката за неотклонение от „домашен арест“ в по-лека и е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 7 000 лв.

Въззивният съдебен състав счете, че и към този момент не е разколебано обоснованото предположение и се солидаризира с извода на Специализирания наказателен съд относно вида на избраната по-лека мярка за неотклонение, тъй като прекратяването на трудовата функция на обвиняемия го лишава от възможността да извърши престъпление, свързана с длъжността му.

Съдът намира, че размерът на гаранцията е несправедливо занижен и не отговаря на данните за реалното имотно състояние на деец, както и на тежестта на вменените престъпления, но поради липсата на протест не би могъл да увеличи този размер. Ето защо оставя без уважение искането на обвиняемия за намаляване на размера на паричната гаранция.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №331/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК по въззивна жалба

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, отмени протоколно определение по нчд 2239/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия Р. Н. е уважено искането за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека и е определена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 5 000 лв. и вместо това уважи протеста на Специализирана прокуратура и остави без уважение искането на обвиняемия за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав сподели становището на Специализирания наказателен съд, че и към този момент не е разколебано обоснованото предположение, че обвиняемият Н. е автор на инкриминираните престъпни деяния (по чл. 321, ал. 3, вр. ал. 2 НК и две по чл. 354а, ал. 2, вр. ал. 1 НК), за които е привлечен към наказателна отговорност.

На следващо място съдът счете, че няма риск от укриване на обвиняемия, но е налице опасност от извършване на престъпление. Видно от резултатите от прилаганите специалните разузнавателни средства въззивният състав установи, че обвиняемият Н. активно е разпространявал наркотични вещества, като в тази си дейност е въвлякъл и непълнолетни лица, включително и четиринадесетгодишната си приятелка.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.