24.07.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК

 

5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №323/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 2173/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия Ц. Б. не е уважена молбата за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав намира, че е налице обосновано предположение, че обвиняемият Ц. Б. е извършил деянието, за което е привлечен към наказателна отговорност (по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. с ал. 1 от НК).

На следващо място, съдът счита, че няма опасност обвиняемия да се укрие, но е налице опасността от извършване на престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

2-ри въззивен състав, в.н.ч.д. №325/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК

 

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав, измени протоколно определение по нчд 2175/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, в частта относно размера на определената мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 1 000 лева на обвиняемия Е. Ц. и постанови мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 5 000 лева.

 

Въззивният съдебен състав намира, че е налице обосновано предположение, че обвиняемият Е. Ц. е извършил деянието, за което е привлечен към наказателна отговорност (чл. 321, ал. 3от НК).

 

АСНС намира, че не е налице опасност от укриване и опасност от извършване на престъпление.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.