19.07.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК

  

4-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №315/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК 

Апелативният специализиран наказателен съд, IV-ти въззивен състав потвърди протоколно определение от 13.07.2018 по нчд 2172/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия М. Е. е изменена мярката му за неотклонение от „домашен арест“ в „гаранция в пари“ в размер на 3 000 лева.

Въззивният съд намира за законосъобразни изводите на първоинстанционния, че събраните до момента доказателства по делото формират извод за наличие на обосновано предположение за осъществени инкриминирани деяния по повдигнатите на Е. (по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК и по чл. 213а, ал. 2, т. 5 вр. ал. 1 вр. 20, ал. 2 вр. ал. 1 от НК).

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №316/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК

Апелативният специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав, потвърди протоколно определение по нчд 2174/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия Е. И. не е уважена молбата за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав счита, че продължава да е налице основателно подозрение, че обвиняемият И. е автор на двете инкриминирани престъпни деяния (по чл. 321, ал. 3, т. 1 от НК и по чл. 354а, ал. 2 вр. ал. 1от НК) и че съществуваща опасност от извършване на престъпления, без опасност от укриване.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

  

2-ри въззивен състав, в.н.ч.д. №317/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав потвърди протоколно определение по нчд 2135/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия Ф. Х. не е уважена молбата за изменение на мярката за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав, при служебна проверка на доказателствената съвкупност по делото, счита че и към този момент е налице обосновано предположение, че обвиняемия Х. евентуално е извършител на престъплението, за което е привлечен под наказателна отговорност (по чл. 321, ал. 3, пр. 2, т. 1 вр. ал. 1от НК).

На следващо място съдът намира, че са налице опасност от укриване и от извършване на престъпление.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав, в.н.ч.д. №318/2018г. образувано по реда на чл.64, ал. 7 НПК

Апелативният специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав потвърди протоколно определение по нчд 2214/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемите С. М. и М. Д. са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“.

Въззивният съдебен състав, след най-общ преглед, „на пръв поглед“, съобразявайки наличните доказателства, намира че може да се направи извод за налично подозрение за вероятна съпричастност на обвиняемите към престъпните деяния по чл. 321, ал. 3 вр. ал. 1от НК и по чл. 354а, ал. 2, т. 1от НК.

Съдът намира, че на няма опасност обвиняемите М. и Д. да се укрият, но не така стои въпросът по отношение на опасността от извършване на престъпление, която се извежда и за двамата обвиняеми от обремененото им съдебно минало.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.