17.07.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК

 

3-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №311/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК  

Апелативният специализиран наказателен съд, III-ти въззивен състав, прекрати производството по делото поради оттегляне на въззивната жалба на обвиняемия Н.Б.