28.06.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК

 

5-ти въззивен състав, в.н.ч.д. №283/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК  

Апелативен специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав отложи делото с оглед искане на обвиняемия И.Д. и неговия защитник за запознаване с новопостъпили материали. Делото е насрочено за 03.06.2018 г. от 13:30 часа.

 

5-ти въззивен състав  в.н.ч.д. №284/2018г. образувано по реда на чл.65, ал. 8 НПК

Апелативен специализиран наказателен съд, V-ти въззивен състав потвърди протоколно определение по нчд 1786/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия А. А. Х. не е уважено искането за изменение на мярката за неотклонение от „домашен арест“ в по-лека.

Въззивният съдебен състав, като се запозна с доказателствата по делото, намира изводите на Специализирания наказателен съд за правилни и законосъобразни. Наличието на обосновано предположение се извежда от събраните по делото доказателства – гласни и писмени, протоколи за разпознаване, данъчни и счетоводни документи и данни от експлоатацията на специални разузнавателни средства. Относно обоснованото предположение по повдигнатото обвинение за престъпление по чл. 321, ал. 3, т. 1 вр. ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 до 15 години, защитата на обвиняемия А. А. Х. не е направила възражение.

По отношение на риска от укриване на обвиняемия АСНС счита, че не е наличен тъй като същият има установен постоянен адрес. Не така стои въпросът относно риска от извършване на престъпление. Същият се извежда от високата степен на обществена опасност на деянието, за което обвиняемия е привлечен към наказателна отговорност и от обремененото му съдебно минало (осъждан, с влязла сила присъда „лишаване от свобода“).

Неоснователно се явява искането на защитата на обвиняемия А. А. Х. за облекчение на процесуалната му принуда от „домашен арест“ в по-лека мярка за неотклонение с оглед провеждане на лечение, в следствие на влошено здравословно състояние. Съдът отбелязва, че именно този аргумент и заключение на експерти по назначена съдебномедицинска експертиза, сочеща необходимост от извършване на операция в срок до 1 месец, са били причина преди 2 месеца мярката за неотклонение на обвиняемия да бъде смекчена от „задържане под стража“ в „домашен арест“. Съдът отбелязва, че по делото не са налични данни такава операция да е била извършвана. Възражението на защитата, че молбите на обвиняемия за напускане на адреса с оглед лечение, съдът намира за неоснователни. Съобразно приложените документи по делото, с няколко постановления, органите на досъдебното производство са разрешили на обвиняемия А. А. Х. консултации със специалисти за провеждане на предписаното лечение.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.