19.06.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК:

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 262/2018 г. - чл. 64, ал. 7 НПК

 

Апелативен специализиран наказателен съд, II-ри въззивен състав потвърди протоколно определение от 10.06.2018 по нчд 1674/2018 г. по описа на Специализирания наказателен съд, с което на обвиняемия М.Г. е взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.

 

Съдът, при направена служебна проверка, споделя изводите на Специализирания наказателен съд, че към момента е налице обосновано предположение обвиняемият да е извършил престъпленията, за които е бил привлечен към наказателна отговорност. В подкрепа на това са свидетелските показания, допълнително представените материали по делото в днешното съдебно заседание, а именно че обвиняемият е издирван с Европейска заповед за арест със съответните придружаващи реквизити, както и тежестта на повдигнатите обвинения.

 

Въззивният съд намира, че е налице опасност обвиняемият да се укрие, която се подкрепя от данните, че същият е издирван с Европейска заповед за арест, обстоятелството, че обвиняемият съжителства с лица от семейството му, които са подведени под наказателна отговорност по дело, разглеждано по същество в Специализирания наказателен съд, което навежда на извода, че е знаел с каква цел е бил издирван от органите на досъдебното производство.

 

На следващо място, съдът счита че е налице опасност от извършване на престъпление, независимо от чистото съдебно минало на обвиняемия Г. Тя се извежда от свидетелските показания, които въззивният съд възприема като характеристични данни.

 

Не на последно място АСНС намира, че не е налице необходимост от спешни допълнителни медицински изследвания, които да оборят обстоятелството твърдяно от защитата, че здравословното състояние на обвиняемият не позволява пребиваването му в следствения арест. Към момента на задържането обвиняемият М.Г. е клинично здрав. С оглед представената от защитата медицинска документация от 2014 г. от органите на досъдебното производство са взети мерки и са назначени допълнителни медицински изследвания, които да докажат или отхвърлят наличието на несъвместимост на здравословното състояние на обвиняемия с условията на следствения арест.

 

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.