05.06.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК:

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 234/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което на обвиняемите Д. П. и В. В. са изменени мерките за неотклонение от „Задържане под стража“ в „Домашен арест“, а на обвиняемия Е. Д. не е уважена молбата за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 235/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което на обвиняемия А. А. е изменена мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в „Домашен арест“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 237/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия М. К. за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 227/2018 г. - чл. 69 НПК

Съдът отложи делото за 07.06.2018 г. от 15:00 часа с оглед искане на обвиняемите за запознаване с допълнително представени материали по делото.

На вчерашна дата 04.06.2018 г. между 16:00 – 16:15 часа в АСНС са постъпили 4 нови тома за присъединяване към досъдебното производство от Специализирана прокуратура със съдържащи се в тях значителен обем материали от експлоатацията на СРС. Същите е било разпоредено незабавно да се предоставят на обвиняемите, което е станало около 16:30 часа, а в края на работния ден (17:00 часа) те са били обратно конвоирани в следствения арест. Към момента на предоставянето на новопостъпилите материали, не е било приключено запознаването на обвиняемите с останалите вече налични по делото книжа.

С определението си в днешното съдебно заседание съдът уважава искането за предоставяне на нова подходяща възможност за проучване на последно депозираната част по досъдебното производство, с оглед стриктното съблюдаване на националните и европейски стандарти за надопускане на съществено процесуално нарушение, изразяващо се в ограничаване правата на задържани лица, за които по закон е регламентирано да се защитават и лично, да се запознават в пълен обем със събраните доказателства, за да реализират ефективно защитата си.

Оповестяването на твърдения или предположения за причини за отлагането на съдебни заседания по дела в АСНС, извън легитимно изразените от съдебните състави в актовете им, е в ущърб на обществения интерес за обективно и точно запознаване с дейността на съдебната институция.