29.05.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК:

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 221/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът отмени определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия Е. Г. от „Домашен арест“ в по-лека и вместо това постанови мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 3 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 223/2018 г. - чл. 64, ал. 7 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което на обвиняемите И. И., Г. Г. и Л. Б. са взети мерки за неотклонение от „Задържане под стража“, а на обвиняемите С. С. и П. Хр. са взети мерки за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 10 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 226/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия П. К. за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 217/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия Л. С. за изменение на мярката за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 218/2018 г. - чл. 69 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което обвиняемия А. Я. е отстранен от заеманата от него длъжност в „АА“ гр. Благоевград.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.