22.05.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК:

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 207/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът отмени определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата за изменение на мярката за неотклонение на обвиняемия З. Ч. от „Задържане под стража“ в по-лека и вместо това постанови мярка за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 5 000 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 208/2018 г. - чл. 64, ал. 7 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което на обвиняемите К. К., В. В. и Р. Н. са взети мерки за неотклонение от „Задържане под стража“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 209/2018 г. - чл. 64, ал. 7 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което на обвиняемите З. Х., В. В. и Т. Т. са взети мерки за неотклонение от „Задържане под стража“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 210/2018 г. - чл. 69 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което обвиняемите Д. З., П. Д., Р. М., Б. Х. и К. И. са отстранени от заеманите от тях длъжности в „АА“ гр. Благоевград.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.