08.05.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК:

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 185/2018 г. - чл. 64, ал. 7 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което са оставени без уважение молбите на обвиняемите Димитър Туджаров, Никола Панов, Петър Денишев, Евтим Гоцев, Георги Глинджурски и Димитър Занков за изменение на мерките им за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-леки.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 190/2018 г. - чл. 64, ал. 7  НПК

Съдът отмени определението на СНС, в частта му, с която по отношение на обвиняемите Стефан Стефанов, Милена Георгиева, Анита Георгиева, Димо Кроснаров и Валентин Майоров са взети мерки за неотклонение „Задържане под стража“ и вместо това взе на обвиняемия Стефан Стефанов мярка за неотклонение „Домашен арест“, на обвиняемите Милена Георгиева и Анита Георгиева мерки за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 1 500 лева, а на обвиняемите Димо Кроснаров и Валентин Майоров мерки за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 2 000 лева.

В останалата част определението беше потвърдено и обвиняемите Цвятко Балабуров и Валери Филипов остават с мерки за неотклонение „Задържане под стража“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 191/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия Бисер Владов за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.