08.05.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК:

 

1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 185/2018 г. - чл. 64, ал. 7 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което са оставени без уважение молбите на обвиняемите Д. Т., Н. П., П. Д., Е. Г., Г. Г. и Д. З. за изменение на мерките им за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-леки.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 190/2018 г. - чл. 64, ал. 7  НПК

Съдът отмени определението на СНС, в частта му, с която по отношение на обвиняемите С. С., М. Г., А. Г., Д. К. и В. М. са взети мерки за неотклонение „Задържане под стража“ и вместо това взе на обвиняемия С. С. мярка за неотклонение „Домашен арест“, на обвиняемите М. Г. и А. Г.а мерки за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 1 500 лева, а на обвиняемите Д. К. и В. М. мерки за неотклонение „Гаранция в пари“ в размер на 2 000 лева.

В останалата част определението беше потвърдено и обвиняемите Ц. Ба. и В. Ф. остават с мерки за неотклонение „Задържане под стража“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 191/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия Б. В. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.