03.05.2018 г.

Проведени съдебни заседания по чл. 64, ал. 7 и чл. 65, ал. 8 НПК:

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 174/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия Е. О. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 1-ви въззивен състав в.н.ч.д № 175/2018 г. - чл. 64, ал. 7 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което на обвиняемите Ф. Х. и Г. С. са взети мерки за неотклонение „Задържане под стража“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 176/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът отмени определението на СНС, с което е изменена мярката за неотклонение на обвиняемия Н. Б. от „Задържане под стража“ в „Парична гаранция“ в размер на 5 000 лева и вместо това постанови – не уважава молбата на обвиняемия Б. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

2-ри въззивен състав в.н.ч.д № 164/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което не е изменена на мярката за неотклонение „Задържане под стража“ на обвиняемия З. И.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

3-ти въззивен състав в.н.ч.д № 182/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия Д. Й. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 183/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия Р. Б. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

4-ти въззивен състав в.н.ч.д № 184/2018 г. - чл. 65, ал. 8 НПК

Съдът потвърди определението на СНС, с което е оставена без уважение молбата на обвиняемия И. Д. за изменение на мярката му за неотклонение от „Задържане под стража“ в по-лека.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.